Untitled Document
rosa
     
 
pojmy  
   
 
 
zajímavosti
MALÝ SLOVNÍČEK nejužívanějších pojmů
 

Genová terapie

  • Velmi zjednodušeně řečeno: známe-li abecedu, písmenka genu, známe recept na vytvoření nepoškozeného produktu, který může nahradit chybějící nebo špatně fungující produkt genu nebo genů nemoci. To je základem genové terapie, která se snaží různými způsoby dodat do těla „zdravý“ gen. Zatím má ovšem spíše teoretický význam a její praktické aplikace jsou dosti omezené. Prenatální diagnostika může zase vytipovat z buněk embrya v těle genetickou mapu plodu a rozpoznat v mnoha případech „chybný gen“ a podle závažnosti způsobené poruchy doporučit další postup.
 
 
 
©deprese.com
 
 
Vlastník a provozovatel stránek:
Designuj! s.r.o.

Autoři textů:
Na tvorbě těchto stránek se podílejí lékaři ze specializovaných pracovišt, zejména z Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice v Brně - Bohunicích, Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové, Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice v Plzni, Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc, z Psychiatrického centra Praha a další.
Autoři rozhovorů: Dr. Marie Retková,
Mgr. Hana Šimková, Dr. Allan Gintel.