Untitled Document
obili
   
 

více o úzkosti

 
 
   
když strach vítězí
Stane se vám, že vás v běžné situaci přepadne nezvladatelná úzkost? Bojíte se stísněných prostor, výšek nebo třeba pavouků? Máte pocit, že musíte utéct domů nebo dokonce už z domu ani nevycházíte? Hrůza je tak veliká, že se bojíte o svůj život? Strach přichází stále častěji a brání vám v normálním životě? Váš rozum říká, že se nic vážného neděje, ale pro vás to neznamená úlevu?  
 

SYMPTOMY ÚZKOSTNÝCH PORUCH

Jednotlivé symptomy, projevy úzkostných poruch se liší podle typu poruchy. Typické jsou zejména tělesné symptomy:

 • třesy, mravenčení, vnitřní neklid, svalové napětí
 • bolesti, závratě, mdloby,
 • sucho v ústech,
 • průjem, pocení,a mnohé další.

Ve společensky zatěžujících situacích se častěji vyskytuje:

 • zarudnutí, třesy,
 • nucení a obava z pokálení, pozvracení nebo pomočení,
 • návaly horka, obtížné dýchání a zalykání se

Pro přechodné úzkostné stavy bez vyvolávajícího podnětu jsou typické pocity:

 • bolestí na hrudi, bušení (nepravidelné) srdce,
 • strach ze smrti (infarktu, ztráty kontroly…).

Psychické projevy se mnohdy překrývají s projevy deprese:

 • ztráta energie, únava, omezení aktivit,
 • neklid, nervozita a podrážděnost zároveň,
 • změny v oblasti spánku, chuti k jídlu,
 • potíže v oblasti rozhodování, paměti a soustředění,
 • pocit beznaděje, bezmoci, sebepodceňování,
  až myšlenky na smrt a sebevraždu.

Vzhledem k převaze projevů v oblasti těla, bývají úzkostné (ale také depresivní) poruchy často zaměňovány za tělesné nemoci – srdeční poruchy, cévní poruchy, neurologické choroby a mnohé další. Pokud je člověk v úzkosti příliš dlouho, mohou se vlivem chronického nadměrného stresu skutečně dostavit i tělesné potíže.

Typický je pro úzkostné poruchy bludný kruh obavy v konkrétní situaci (podnětu), předpoklad, že se tam budou opět potíže vyskytovat – anticipace, další obava z vystavení se tomuto podnětu a vyhýbání se této situaci, následně opět navýšení symptomů úzkostné poruchy a koncentrace na jejich projevy (strach ze strachu).

 
 

Kam se obrátit o pomoc?

 • Nejjednodušší a obvyklá cesta vede k vašemu lékaři. Většina praktických lékařů (tzv. obvodních, rodinných nebo všeobecných) již dnes problematice deprese rozumí. Mírnější formy často léčí sami. Tam, kde jsou potíže velmi vážné, je vhodné navštívit psychologa nebo přímo místního psychiatra. Dnes se to děje zcela běžně. Pokud byste si z nějakého důvodu přáli své problémy řešit anonymně, je vhodné se obrátit na anonymní telefonní linky důvěry, krizová centra RIAPS anebo můžete využít naši
  anonymní on-line poradnu.
 
 
©deprese.com
 
 
Vlastník a provozovatel stránek:
Designuj! s.r.o.

Autoři textů:
Na tvorbě těchto stránek se podílejí lékaři ze specializovaných pracovišt, zejména z Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice v Brně - Bohunicích, Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové, Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice v Plzni, Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc, z Psychiatrického centra Praha a další.
Autoři rozhovorů: Dr. Marie Retková,
Mgr. Hana Šimková, Dr. Allan Gintel.