Untitled Document
klicky
   
 
Šilhán

Rozhovor o psychosomatické medicíně,
o příčinách psychosomatických poruch
i možnostech jejich léčby nám poskytl
MUDr. Petr Šilhán, primář psychiatrického oddělení FN Ostrava.

 
 
Rozhovory vyjadřují osobní názory autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele těchto stránek.

Starší rozhovory

 
   
   
rozhovor
Komfort, pohodlí, klid... to by měla přinášet vyspělá civilizace. Namísto toho jsme téměř bez oddechu vystaveni proudu tisíců změn, ať už v prostředí rodinném, pracovním, společenském nebo přírodním. Lidský mozek se stále rychleji snaží zpracovat nové informace a udržet rovnováhu uvnitř těla i duše. Kam vede civilizační stres
a co s jeho následky? Známe cestu k harmonii?
 
   
Rozhovor o psychosomatické medicíně, o příčinách psychosomatických poruch i možnostech jejich léčby

Co přesně znamená pojem psychosomatická medicína?

  • Psychosomatická medicína je lékařským oborem a současně také přístupem kteréhokoliv lékaře, který vnímá lidské nemoci v jejich komplexnosti, tedy v souvislostech tělesných, psychických, sociálních i filosofických. V jednodušším pojetí a více prakticky bychom mohli říct, že psychosomatika pracuje s psychickými příčinami tělesných onemocnění.

V jakých případech může pomoci?

  • To je různé, hodně obecně řečeno může do určité míry pomoci ve všech. Některé nemoci mohou mít převážně psychické příčiny, u jiných je to směs příčin psychických a tělesných a konečně každé - i čistě tělesné - onemocnění vyvolává také nějakou emoční odezvu nemocného, která zase zpětně může ovlivňovat průběh a vnímání tělesných potíží. Jestli bych měl být konkrétnější, tak by se nad možností psychosomatické léčby měli zamyslet především pacienti s chronickými nemocemi, které mají nejasné příčiny, rozporuplné nálezy a špatně odpovídají na léčbu. To neznamená, že se nutně jedná o nemoci psychického původu, ale existuje zde tato možnost.

Jak probíhá psychosomatické vyšetření?

  • Průběh psychosomatického vyšetření se bude odlišovat podle odbornosti lékaře, kterého navštívíte. Jedná se taky o to, zda už jste dříve absolvovali nějaká vyšetření, která odporují tělesné příčině vaší nemoci. Pokud vyhledáte rovnou jako prvního v pořadí psychosomaticky orientovaného lékaře, může vám základní tělesné vyšetření zajistit sám, třeba půjdete-li ke kožnímu lékaři s kožním problémem nebo k ušnímu specialistovi s problémem ušním. Není ale podmínkou, aby lékař-psychosomatik byl právě té odbornosti, do jejíž náplně spadají vaše potíže. Základní vyšetření, které bude mapovat možné tělesné příčiny, můžete absolvovat jinde a výsledky vzít s sebou. Koneckonců psychosomatickým problémům se věnují také psychiatři a někteří psychologové. Každopádně očekávejte, že se lékař pečlivé vyptá na všechny okolnosti vzniku nemoci, na důležité věci z vaší minulosti i přítomnosti, na to, co vás uspokojuje, i na vaše problémy.

Jaké jsou typické příčiny psychosomatických poruch?

  • Příčiny psychosomatických nemocí se v zásadě neodlišují od obvyklých psychických problémů, rozdíl je jen v jejich manifestaci. Zatímco někteří lidé dobře vnímají své pocity, dokáží je spojovat s událostmi ve svých životech a využívat je při svém rozhodování, někdo jiný může mít opačný sklon, tedy vynechávat své pocity ze hry, oddělovat je od situací nebo držet emoce přísně pod kontrolou, protože se to z nejrůznějších důvodů takto naučil. Nepříznivou situaci pak bude prožívat spíše v doprovodných tělesných příznacích – v točení hlavy, bolestech hlavy, stažení krku, bolestech zad, břicha, dýchacích potížích, gynekologických či močových potížích, nevolnosti, vlastně cokoli, co si dovedete představit. Takže příčiny jsou obecné - nejčastěji vztahy, stres, neschopnost vnímat a prosazovat své potřeby.

Jaké léčebné metody psychosomatická medicína využívá?

  • Nemohu mluvit za všechny psychosomatické lékaře, takže nevylučuji některé alternativní či podpůrné způsoby terapie jako jsou pohyb, arteterapie, relaxace nebo třeba akupunktura, ale základem bude obvykle pečlivé naslouchání, vnímání způsobů fungování pacienta, práce na vztahu s pacientem, hledání důležitých zážitků a zkušeností, které k takovému způsobu fungování vedly. Způsob další konkrétní práce s těmito zjištěními se bude lišit podle psychologického přístupu, který si lékař-terapeut osvojil. Pro různé psychologické školy mohou platit různé priority, ale v podstatě budou různými cestami směřovat ke stejným cílům, tedy k lepšímu porozumění sama sobě, k poznání nových způsobů vztahů a nových způsobů řešení problémů, k lepšímu uvědomění vlastních potřeb a jinému zacházení s nimi. Někdy může být proces zaměřený hlavně na konkrétní tělesný problém, někdy na obecnější schopnost nalézat ve svém životě více harmonie a radosti.

Může pacient sám poznat, že problém, který se jeví jako čistě fyzický, by mu pomohl vyřešit odborník zabývající se psychikou?

  • Někdy to může tušit, jindy to může naopak co nejpřísněji popírat, protože psychosomatické potíže jsou projevem neřešených psychických potíží, které se může člověk snažit nevnímat. Takže někdy lépe a někdy hůře. Platí ale to, co jsme už zmiňovali - pokud má onemocnění nejasné příčiny, nejasné nálezy, špatně odpovídá na léčbu a vleče se, stojí za to možnost psychosomatického původu zvážit. Je každopádně lepší najít odvahu k prozkoumání i takové možnosti, než jen experimentovat s kvanty léků a někdy i operačními zákroky. Zkušenost z psychoterapie může vůbec pomoci život zkvalitnit, nejen se zbavit protivných tělesných potíží.
 
 
   
©deprese.com
 
 
Vlastník a provozovatel stránek:
Designuj! s.r.o.

Autoři textů:
Na tvorbě těchto stránek se podílejí lékaři ze specializovaných pracovišt, zejména z Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice v Brně - Bohunicích, Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové, Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice v Plzni, Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc, z Psychiatrického centra Praha a další.
Autoři rozhovorů: Dr. Marie Retková,
Mgr. Hana Šimková, Dr. Allan Gintel.