Untitled Document
klicky
   
 
Zemanova
MUDr. Markéta Zemanová
Léčba antidepresivy má svá specifická pravidla. Ta nejdůležitější shrnuje rozhovor s MUDr. Markétou Zemanovou z Psychiatrické ambulance Havlíčkův Brod.
 
 
Rozhovory vyjadřují osobní názory autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele těchto stránek.

Starší rozhovory

 
   
   
rozhovor
Jak správně užívat antidepresivum?  
   
ROZHOVOR S MUDR. MARKÉTOU ZEMANOVOVU

Jakým způsobem antidepresivum působí na lidský organismus?

 • Antidepresiva jsou léky, jejichž „cílovým orgánem“ je mozek. Existuje více skupin antidepresiv s různým mechanismem účinku, v zásadě antidepresiva působením na receptory v mozku ovlivňují dostupnost a množství látek (tzv. neuromediátorů), které regulují různé psychické funkce a projevy, tedy i náladu a emoce. Příčinou poruch nálady nebo emocí totiž může být právě nějaká nerovnováha těchto neuromediátorů v mozku (např. nedostatek serotoninu nebo dopaminu).

Může antidepresivum ovlivnit osobnost člověka?

 • Antidepresiva nemění ani neovlivňují osobnost člověka

Za jak dlouho nastoupí účinek léku? Jak se cítí člověk poté, co začne antidepresivum užívat?

 • Aby se mohl účinek antidepresiva projevit, je nutné lék užívat pravidelně podle dávkování, které lékař doporučí. Nejprve se v krvi vytvoří dostatečná hladina léku a pak postupně dojde k úpravě rovnováhy neuromediátorů v mozku. Účinek se proto u běžně užívaných antidepresiv projeví cca v 10. - 14. dni od začátku užívání. S pokračováním léčby pak můžeme očekávat další postupné zlepšování  psychického stavu. Cílem léčby antidepresivem  je dosažení stavu normální nálady, normálních emocí, to znamená, že by postupně měly odeznívat příznaky, které byly projevem nemoci. Léčebný efekt užívání antidepresiva se tedy neprojeví hned na všech příznacích nemoci, ale při pravidelném užívání dojde k odeznění jednotlivých příznaků postupně.

Mají antidepresiva nějaké vedlejší nežádoucí účinky?

 • Antidepresiva, tak jako ostatně všechny léky, mohou mít vedlejší nežádoucí účinky. Ty mohou být různé u různých skupin antidepresiv. U nejčastěji používaných léků ze skupiny tzv. SSRI antidepresiv bývají na počátku užívání nežádoucí účinky v oblasti zažívacího traktu. Obecně platí, že tyto potíže se objevují jen u menší části pacientů užívajících novější antidepresiva, nežádoucí účinky bývají mírné, přechodné a po několika dnech užívání léku odeznívají.

Může se stát, že antidepresiva „nezaberou“?

 • Může se stát, že první nasazené antidepresivum “nezabere“,  nemá dostatečný léčebný efekt. V takové situaci lze vyměnit jedno antidepresivum za jiné, s jiným mechanismem účinku, s jiným tzv. receptorovým profilem. Antidepresiv je celá řada,  pro většinu pacientů lze najít účinný typ, i když to nemusí být zrovna ten první nasazený.

Jaká pravidla je nutné při užívání antidepresiv dodržovat? Je možné během léčby pít alkohol, řídit motorová vozidla apod.?

 • Aby byl léčebný efekt dostatečný, je nutné antidepresivum užívat pravidelně, v dostatečné dávce, dostatečně dlouho. Léčba antidepresivy je dlouhodobá, řádově se jedná o měsíce až roky. Moderní antidepresiva jsou léky, které netlumí, užívá je mnoho studujících, pracujících, lidí, kteří  potřebují aktivně fungovat v životě. Řízení motorových vozidel je nutno posuzovat individuálně u každého pacienta, záleží také na typu antidepresiva, ale většina lidí je schopna při užívání antidepresiv řídit. Obecně se během léčby nedoporučuje pít alkohol, neboť může dojít k zesílení účinku alkoholu lékem a naopak.

Jak dlouho je nutné antidepresiva užívat?

 • Antidepresiva by se měla  užívat  dlouhodobě, protože mají kromě svého léčebného účinku na akutní příznaky poruchy nálady i tzv. profylaktický efekt. To znamená, že při dlouhodobém užívání působí  preventivně proti návratu příznaků poruchy nálady.  Na délku užívání antidepresiva má vliv to, zda se jedná o první či opakovanou epizodu poruchy nálady, vliv má i tíže příznaků nemoci,  psychiatrická zátěž v rodinné anamnéze apod. , na základě takových informací pak lékař doporučí délku léčby. O tom, jak dlouho bude pacient lék užívat, rozhoduje ale především sám pacient, resp. jeho přesvědčení o užitečnosti a opodstatnění užívání antidepresiva. Lékař by měl pacienta hned na začátku léčby poučit, že užívání antidepresiva je dlouhodobé, zpravidla se uvádí nejméně půl roku až rok.

Když už člověk cítí, že je mu dobře, může antidepresiva vysadit?

 • Není rozumné tyto léky vysadit hned, jak se člověk začne cítit dobře. Antidepresiva se používají v léčbě poruch, které mívají obvykle chronický, dlouhodobý průběh. Při předčasném vysazení je velké riziko návratu příznaků nemoci.

Jakým způsobem se antidepresivum vysazuje?

 • Mělo by se vysazovat postupně, pomalu během několika týdnů. Záleží na celkové délce užívání, na dávce  a typu užívaného antidepresiva, pacient by měl lék vysazovat po dohodě s lékařem, podle jeho doporučení, neměl by  vysazovat sám.

Může si na antidepresiva člověk navyknout a mít problémy s jejich vysazením?

 • Antidepresiva nejsou návykové léky, s délkou užívání není nutno zvyšovat jejich dávku, ale po dlouhodobém podávání se mohou při vysazování objevit tzv. příznaky z vysazení. Proto je třeba antidepresiva vysazovat pozvolna. Jak již bylo řečeno, léčba navozuje rovnováhu mezi neuromediátory. Při rychlém ukončení léčby by mohlo dojít znovu k určitému rozkolísání rovnováhy, pomalé vysazování tedy brání případnému rozvoji příznaků z vysazení.

Když člověk úspěšně projde léčbou antidepresivy, znamená to, že už je pak nikdy nebude potřebovat?

 • Stává se to, ale bohužel , ne vždy. Když je člověk úspěšně vyléčen antidepresivem ze svých potíží, nedá se říci, že to tak bude napořád. Psychické potíže a problémy, v jejichž léčbě se antidepresiva používají, mívají většinou chronický průběh, mají tendenci se vracet. Potřeba užívat antidepresivum se skutečně může v životě opakovat. V tom, zda se potíže znovu vrátí, hraje roli více faktorů. Vedle dědičných dispozic a vlivů prostředí může svou roli sehrát také dobře zvládnutá léčba. Svou šanci na úplné vyléčení můžeme tedy zvýšit tím, že lék užíváme nepřetržitě, po dostatečně dlouhou dobu a že jeho užívání ukončujeme postupně. Základem úspěchu je ale důvěra mezi pacientem a lékařem. Pokud se v průběhu léčby vyskytnou nečekané projevy nebo nejasnosti, je dobré se o nich co nejdříve poradit s lékařem.
 
 
   
©deprese.com
 
 
Vlastník a provozovatel stránek:
Designuj! s.r.o.

Autoři textů:
Na tvorbě těchto stránek se podílejí lékaři ze specializovaných pracovišt, zejména z Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice v Brně - Bohunicích, Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové, Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice v Plzni, Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc, z Psychiatrického centra Praha a další.
Autoři rozhovorů: Dr. Marie Retková,
Mgr. Hana Šimková, Dr. Allan Gintel.