Untitled Document
kapradi
   
 

více o depresi

 
 
   
když smutek bolí
Už se vám někdy stalo, že vás přestal zajímat svět? Dění kolem vás je nudný černobílý film a vaše osobní trápení je tak silné, že vás nic jiného nezajímá? Když se svými starostmi probíráte, nenacházíte úlevu. Jen rozum vás přiměje pokračovat v činnostech, chodit do práce, mluvit s lidmi a přitom je jedno, co děláte a co se stane. Připadáte si nezajímaví, neschopní, na obtíž... Pak se možná vaše bolest jmenuje deprese.  
 

DEPRESE
častá, ale dobře léčitelná psychická porucha

  • Pocity (emoce) mají pro člověka nedozírný význam, běžně naše emoce kolísají od negativních (smutek, úzkost, beznaděj) k více či méně radostným pocitům. Stálé kolísání nálady je jednou z hlavních vlastností lidské psychiky. Toto mírné kolísání nám umožňuje prožívat svět v jeho rozmanitosti, dovoluje nám těšit se, že bude lépe, že horší pocity budou vystřídány příjemnými. Tím život dostává smysl a stojí za to, abychom ho žili. Negativní emoce, smutek, bezmoc, beznaděj či zoufalství, jsou pocity zcela běžné a dokonce důležité. Smutek a s ním spojená blokáda výdeje energie brání úplnému tělesnému vyčerpání a v případě nepřekonatelných životních překážek pomáhá přizpůsobit se ztrátám, které nelze nahradit.
  • Udržování našich emocí v mírném kolísání podle konkrétní situace vyžaduje jakýsi velmi jemný psychický mechanismus. Tento mechanismus, právě proto, že je tak jemný, může za různých okolností přestat správně fungovat. Potom naše nálada přestává odpovídat situaci a hovoříme o chorobném výkyvu nálady. V případě, kdy se negativní smutné emoce objevují příliš často, trvají příliš dlouho nebo jejich intenzita neodpovídá situaci, hovoříme o depresi. Takto zesílené a nadměrně ovládající pocity smutku, bezmoci a beznaděje již brání přirozenému životu a adaptaci na měnící se podmínky. Deprese tedy není běžný smutek, ale smutek nadměrný, chorobný.
 
 

Kam se obrátit o pomoc?

  • Nejjednodušší a obvyklá cesta vede k vašemu lékaři. Většina praktických lékařů (tzv. obvodních, rodinných nebo všeobecných) již dnes problematice deprese rozumí. Mírnější formy často léčí sami. Tam, kde jsou potíže velmi vážné, je vhodné navštívit psychologa nebo přímo místního psychiatra. Dnes se to děje zcela běžně. Pokud byste si z nějakého důvodu přáli své problémy řešit anonymně, je vhodné se obrátit na anonymní telefonní linky důvěry, krizová centra RIAPS anebo můžete využít naši
    anonymní on-line poradnu.
 
 
   
©deprese.com
 
 
Vlastník a provozovatel stránek:
Designuj! s.r.o.

Autoři textů:
Na tvorbě těchto stránek se podílejí lékaři ze specializovaných pracovišt, zejména z Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice v Brně - Bohunicích, Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové, Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice v Plzni, Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc, z Psychiatrického centra Praha a další.
Autoři rozhovorů: Dr. Marie Retková,
Mgr. Hana Šimková, Dr. Allan Gintel.